Missie, Visie en Kernwaarden

Onze missie

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf wil een betrouwbare en betrokken full-service onderhoudspartner voor haar opdrachtgevers zijn. Onze missie is het ontzorgen van de klant, vanuit de hoogst mogelijke kwaliteitseisen, de grootst mogelijke zekerheid en met volledige transparantie.

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf wil ook een pro-actieve partner zijn. Daarom streven wij naar een resultaatgerichte samenwerking, die een pro-actieve opstelling van beide kanten mogelijk maakt. De opdrachtgever bepaalt de koers. Wij leggen daar onze visie op onderhoud overheen, zodat wensen vanuit de beheerstrategie en aanpak voor onderhoud volledig met elkaar in balans zijn.

Om opdrachtgevers een voorspelbare kwaliteit en daarmee vertrouwen te kunnen bieden, investeren wij voortdurend in onze mensen, organisatie en toekomstperspectief.

Missie

Ons bedrijf heeft beschikking over een ruime hoeveelheid kennis en ervaring om zich op een positieve manier van de andere aanbiedende marktpartijen te kunnen onderscheiden. Dit bewerkstelligt Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf door innovatief in haar marktbenadering te zijn, transparantie naar de markt, en betrokkenheid bij de maatschappelijke omgeving. We zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wat betreft veilig en milieuvriendelijk werken. Hierbij handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Een bestendige relatie met onze opdrachtgevers en de partners waarmee wij samenwerken is voor Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf noodzakelijk. Vertrouwen en zekerheid bieden op de lange termijn zijn daarbij onmisbare aspecten. Ook het begrijpen, vertalen en eventueel aanvullen van de wensen van de opdrachtgever is een voorwaarde voor continuïteit van onze onderneming en stelt ons in staat om een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren. Wij staan garant voor een juiste uitvoering!

Kernwaarden

Van alle medewerkers van Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf wordt een professionele houding verwacht ten aanzien van opdrachtgevers, toeleveranciers, onderaannemers, collega’s en andere co-makers met wie zij in de uitoefening van hun functie in contact komen.
Dat betreft niet alleen de deskundigheid in hun eigen specialisme, ook dienen alle medewerkers zich in de uitoefening van hun functie respectvol, zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen.