Beleid en Veiligheid

Rendement is niet alles, daarom streeft Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf. ook maatschappelijke doelen na. Een onderdeel hier van is het beschermen van het milieu en goed werkgeverschap.

Om dit te waarborgen is er continue aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en zorgen wij door middel van voorschriften en scholing voor de juiste werkomstandigheden. Door regelmatig de nieuwste wet en regelgeving met onze medewerkers te toetsen voorkomen we gevaarlijke en ongewenste situaties.

Kritisch zijn op eigen afvalstromen, zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen en alle wet- en regelgeving toepassing op eigen organisatie. Op deze manier zorgen wij voor een zo minimaal mogelijk effect op onze omgeving en milieu.

Zandvoort Allround Schilders en Afwerkingsbedrijf heeft de volgende certificaten